ที่มาของชื่อ Windows 7

posted on 11 Jan 2009 15:41 by winadmin in Windows7
Windows 7 (โค้ดเนม Blackcomb และ Vienna) นั้นเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อปตัวใหม่ของไมโครซอฟท์ อาจมีหลายคนที่สงสัยว่าเลข 7 นั้น หมายถึงอะไรหรือมาจากอะไร ซึ่งจากข้อมูลในบล็อกของทีมพัฒนาของไมโครซอฟท์นั้น ตัวเลข 7 นั้นเป็นการนับเวอร์ชันต่อเนื่องจากเวอร์ชันก่อนๆ หน้า

หากมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ คิดว่าวินโดวส์เวอร์ชันที่หลายคงรู้จักเป็นเวอร์ชันแรกน่าจะเป็น Windows 3.0 แต่จริงๆ แล้ว ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เวอร์ชันแรกของไมโครซอฟท์คือ 1.0 จากนั้นก็มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชัน 2.0 แล้วจึงมาได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวินโดวส์เวอร์ชัน 3.0 หลังจากนั้นไมโครซอฟท์ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อเวอร์ชันแทนการใช้เวอร์ชันแบบตัวเลข คือ Windows NT ซึ่งนับเป็นเวอร์ชัน 3.1 จากนั้นเป็น Windows 95 ซึ่งนับเป็นเวอร์ชัน 4.0 ต่อจากนั้นเป็น Windows 98 และ Windows Millenium Edition ซึ่งยังถือเป็นเวอร์ชัน 4 อยู่ โดย Windows 98 นับเป็นเวอร์ชัน 4.0.1998, Windows 98 SE นับเป็นเวอร์ชัน 4.10.2222 และ Windows Millenium Edition นับเป็นเวอร์ชัน 4.90.3000 (สรุปได้ว่าไมโครซอฟท์นับ Windows 9x เป็นเวอร์ชัน 4.0)ต่อจาก Windows 9x จะเป็น Windows 2000 ซึ่งนับเป็นเวอร์ชัน 5.0 เวอร์ชันถัดมาคือ Windows XP ซึ่งนับเป็นเวอร์ชัน 5.1 และล่าสุดคือ Windows Vista ซึ่งจะนับเป็นเวอร์ชัน 6.0 ดังนั้น เมื่อไมโครซอฟท์วางแผนในการพัฒระบบปฏิบัติการสำหรับเดสก์ท็อปตัวใหม่ต่อจาก Windows Vista จึงตั้งชื่อเป็น Windows 7

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในบล็อกของทีมพัฒนา ถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อ Windows 7 แต่หมายเลขเวอร์ชันจริงๆ ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์สำหรับเดสก์ท็อปตัวใหม่ของไมโครซอฟท์นี้จะเป็นเวอร์ชัน 6.1 ทั้งนี้ การที่ไมโครซอฟท์ไม่กำหนดเป็นเวอร์ชัน 7.0 เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดความสับสนในด้าน application compatibility ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกันกับการกำหนดหมายเลขเวอร์ชันของ Windows XP เป็นเวอร์ชัน 5.1 แทนที่จะเป็น 6.0

วิวัฒนาการหมายเลขเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการวินโดวส์
สรุปวิวัฒนาการหมายเลขเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ได้ดังนี้
• Windows 1.0
• Windows 2.0
• Windows 3.0
• Windows 4.0 = Windows 95
• Windows 4.0.1998 = Windows 98
• Windows 4.10.2222 = Windows 98 SE
• Windows 4.90.3000 = Windows ME
• Windows 5.0 = Windows 2000
• Windows 5.1 = Windows XP
• Windows 6.0 = Windows Vista
• Windows 6.1 = Windows 7 (มีความเป็นไปได้สูงว่าหมายเลขเวอร์ชันจะเป็น 6.1 แต่ยังไม่ยืนยัน)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
• http://windowsteamblog.com/blogs/windowsvista/archive/2008/10/14/why-7.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7

Comment

Comment:

Tweet